A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жданівська об'єднана територіальна громада
Вінницька область, Хмільницький район

ПРОЕКТИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

                                                            АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Жданівської сільської ради «Про затвердження

типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого)

 майна, що належить до комунальної власності Жданівської об’єднаної

територіальної громади».

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Жданівської сільської  ради

«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що належить до комунальної власності Жданівської об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу між бюджетом громади, орендодавцем і балансоутримувачем»

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Жданівської сільської ради  « Про затвердження Порядку

проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності Жданівської об’єднаної територіальної громади»

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               ПРОЕКТ

                                                        

                                                                                      УКРАЇНА                                     
                                                                     ЖДАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                                    ХМІЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я №____

                         __________2018 р.                                                                                      _______ сесія сільської ради

                                                                                                                                              сьомого скликання                               

Про затвердження Регламенту Центру

 надання адміністративних послуг 

Жданівської ОТГ
 

Відповідно до  законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №588 (зі змінами), рішенням Жданівської сільської ради ради від 28.08.2017 № 159 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг у Жданівській ОТГ та затвердження Положення про нього», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                                                                      ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг  Жданівської ОТГ

(Додаток ).

2. Доручити сектору організації надання адміністративних послуг сільської ради відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 (зі змінами), здійснювати відстеження результативності цього рішення, за результатами якого надавати сільському  голові для погодження відповідні звіти про відстеження результативності регуляторного акта.

3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб -сайті Жданівської ОТГ в мережі Інтернет.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку (голова комісії Марценюк М.П.)

 

             Сільський голова                                                              С. Ядвіжина

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                    Додаток

до рішення

___ сесії сільської ради

сьомого скликання

від _________ № _____

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Центру надання адміністративних послуг

Жданівської ОТГ

 

1. Загальна частина

1.1. Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Жданівської ОТГ (далі - Центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Жданівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Положенням про центр,  Регламентом центру та іншими нормативно-правовими актами.

 

                                2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

2.1. Центр розміщено в центральній частині села Качанівка Жданівської ОТГ в адміністративному приміщенні по вул. Миру, 14.

На вході до приміщення розміщуються вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.

Графік роботи Центру, віддалених місць для роботи адміністраторів  центру (в разі їх утворення) затверджується Жданівською сільською радою, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщено вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

2.2. Приміщення Центру, за потреби, поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає місце (місця) для: очікування та інформування суб’єктів звернення, а також для прийому та обслуговування.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру, якщо вона розташована відокремлено від відкритої частини, суб’єктам звернення забороняється.

2.3. У Центрі створюється сектор інформування (рецепція) або визначається працівник (працівники) відповідальні за перший контакт з суб’єктами звернення, їх загальне інформування та консультування з питань роботи Центру.

У Центрі для інформування суб’єктів звернення та очікування забезпечується:

розміщення інформаційних стендів, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

облаштування місцями для очікування (не менше 10), а також столами, стільцями та канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг Центр облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці. Суб’єкти надання адміністративних послуг та керівник Центру проводять щорічний аналіз таких зауважень і пропозицій, за результатами яких вживають відповідні заходи.

Для оплати адміністративного збору в приміщенні де розташовано Центр можуть бути розміщені банківські відділення / термінали;

2.4. Робочі місця адміністраторів для прийому суб’єктів повинні бути облаштовані за принципом відкритості і мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця. Додатково розміщується інформація про прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника.

2.5. Відкрита частина Центру достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

2.6. На інформаційних стендах розміщується інформація про:

найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні), віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення);

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності);

положення про Центр;

регламент Центру,

2.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення) розміщено на інформаційних стендах, у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку згруповано за суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.8. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, у спосіб який є зручним для таких осіб (за можливості, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля або розміщенням голосової інформації та відеоінформації).

2.9. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі, відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов), здійснюють прийом представники: Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг елекро-, газо-, комунальних підприємств, а також працівники структурних підрозділів сільської ради (за необхідністю).

 

                   3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг – у технологічних картках.

3.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

3.3. Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які надаються через Центр, інформаційних та/або технологічних карток адміністративних послуг згідно із законодавством.

 

                                               4. Інформування суб’єктів звернення

4.1. Жданівська сільська  рада та її виконавчий комітет забезпечує роботу окремого розділу Центру на своєму веб-сайті, де розміщується інформація про роботу Центру, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.2. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.3. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

                                                  5. Керування чергою в центрі

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У Центрі здійснюється попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

5.3. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

                                  6. Прийняття заяви та інших документів у центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі або віддалених місцях для роботи адміністраторів такого центру (в разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі (віддаленому місці для роботи адміністратора центру (в разі його утворення)) особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з поставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

6.9. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

6.12. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

6.13. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також повідомляється телефоном.

6.14. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр/адміністратора із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

6.15. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

6.16. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.17. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

6.18. У разі якщо суб’єкт  надання адміністративних послуг надає адміністративні послуги безпосередньо через свого представника, закріпленого в Центрі, заява та документи, що додаються до неї реєструються в окремому журналі, затвердженої форми.

 

                           7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктом 6 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру (віддаленого робочого місця (в разі утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

7.4. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги і не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі.

7.5. Адміністратор Центру у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

7.6. Адміністративна послуга,  що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим  виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

7.7. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

7.8. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

7.9. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником Центру.

У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника Центру.

7.10. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

7.11. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через Центр.

 

                        8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру (віддаленого місця для роботи адміністратора центру (в разі його утворення)), про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

8.7. У Центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (скановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

                                                      9. Відповідальність

9.1. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

9.2. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

   

                Секретар сільської ради                                                                                            Н. Нечипорук

 

                                                                 

 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення  Жданівської сільської ради
«Про затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних послуг
Жданівської ОТГ»

 

1. Визначення  проблеми, яку передбачається розв’язати

Законом України «Про адміністративні послуги» (п.10 ст. 12) передбачено, що Положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру. Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в громаді негативного іміджу місцевої влади.

Прийняття рішення  Жданівської сільської ради  «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Жданівської ОТГ» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг на території Жданівської об’єднаної територіальної громади :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

                                                                                      2. Цілі регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органу місцевого самоврядування та його виконавчих органів.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Жданівській об’єднаній територіальній громаді шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг, як робочого органу Жданівської сільської ради.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії суб’єктів звернення, суб’єктів надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністраторами;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, в тому числі послуг дозвільного характеру, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

                                     3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Альтернатива 1. У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Альтернатива 2. У разі прийняття проекту рішення буде розв»язано проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг на території Жданівської об’єднаної територіальної громади, а саме :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних

 

 

                  

                                      4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачено затвердження «Регламенту Центру надання адміністративних послуг Жданівської ОТГ», щодо створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, зокрема:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщенні адміністратора та представників виконавчих органів сільської ради – суб»єктів надання адміністративних послуг при організації надання адміністративних послуг, шляхом їх взаємодії.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, представників органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

 

                               5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись сектором з організації надання адміністративних послуг Жданівської сільської  ради шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись сільському  голові для підпису та публікуватись в засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті Жданівської ОТГ.

 

                                                  6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

                                                                                    Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів сільської ради

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- дотримання принципу організаційної єдності;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в громаді позитивного іміджу місцевої влади.

 

Витрати не

очікуються

Сфера інтересів суб’єктів господарювання:

- доступність та зручність;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються - отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів

господарюван

ня додаткові

витрати не

 очікуються

(у разі

безоплатності

адміністратив

них послуг).

Сфера інтересів громадян:

- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

Витрати не

 очікуються

(у разі

безоплатності

 адміністратив

них послуг).

 

 

                                                         7. Запропонований строк дії регуляторного акту

Даний проект регуляторного акту – рішення  Жданівської сільської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Жданівської ОТГ» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними.

Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

                                                     8. Визначення показників результативності регуляторного акту

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акту;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом, шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом, шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.


 

 

 

 

                           Сільський голова                                                                                             С. Ядвіжина

         

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Проект

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на території

Жданівської сільської  ради

 

            Відповідно до статтей 4,10,12, 266, 267, 286, 288 Податкового кодексу України, керуючись ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Жданівська сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2018 рік на території Жданівської сільської ради  такі податки і збори:

1.1. податок на  майно

1.2.єдиний податок.

2. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування податком на майно (додаток 1).

2.2. Положення про оподаткування єдиним податком (додаток 2) .

3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Жданівської сільської  ради.

4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Марценюк М.П.).

 

 

Сільський голова                                                      С.З.Ядвіжина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                  до рішення ____ сесії   

                                                                                                  Жданівської сільської ради 

                                                                                                  І скликання  від ________ 2017 р.

                                                                                                  №  ________

 

Положення

про оподаткування податком на майно

 

1.Розділ

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільськоїради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаними такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

5. Ставка податку

1.4.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня  звітного (податкового року) за 1 кв.м. бази оподаткування, а саме :

Житлова нерухомість :

- будинки, квартири   – 0,5 %

Нежитлова нерухомість :

- будівлі готельні та торговельні – 0,5 %

- будівлі офісні – 0,5 %

- будівлі промислові та склади, крім

визначених пп.є п.266.2.2 ПКУ,  інші будівлі  - 0,5 %

- господарські ( присадибні) будівлі  - 0 %

 

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється у порядку, встановленому п. 266.7, 266,8 ст.266 Податкового кодексу України:

 

9. Порядок сплати податку

9.1. Сплата податку здійснюється у порядку, встановленому п.266.9 ст.266 Податкового кодексу України за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

            11. Відповідальність

11.1. За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

ІІ.Розділ

Транспортний податок

 

       2.1 Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

2.2 Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2 цього Положення.

 

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2 цього Положення.

 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2 цього Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

 

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

ІІІ.Розділ

Плата за землю.

 

3.1Загальні положення

3.1.1Плата за землю – обов'язковий платіж  у складі податку на майно, що справляється у вигляді земельного податку  та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності.

     Податковий період для плати за землю.

        Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

        Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

3.1.2 Порядок обчислення плати за землю

        Підставою для нарахування плати за землю є дані державного земельного кадастру  та договора оренди земельних ділянок.

        Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

           Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку та орендної плати за землю  щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянку податкову декларацію  на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим  кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

           Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

           За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

          У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

          Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному  Податковим кодексом.

          У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

           У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

           За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

        За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

         Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно  Податкового кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

3.1.3. Строк сплати плати за землю

           Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

          У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

           Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

            Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

              Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

        Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

               При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

                У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах міста), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду,  обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

                 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

3.1.4. Індексація нормативної грошової оцінки земель

          Порядок індексації нормативно грошової оцінки земель визначено у статті 289 Податкового кодексу України.

 

    3.2. Земельний податок

3.2.1 Платниками  податку   є:

 

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-  землекористувачі.

        Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим Кодексом.

3.2.2. Об'єкти оподаткування

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3.2.3 База оподаткування

Базою оподаткування є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено в межах населених пунктів.

               

3.2.4  Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені  статтею 283 Податкового кодексу України.

 

3.2.6 Ставка податку

 

№ рядка

Код КВЦПЗ

Назва

Ставка у відсотках до нормативної грошової оцінки

 

 

 

За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної власності)

За земельні ділянки, що перебувають у власності  (постійному користуванні)  підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності та громадян

1.

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

 

01.01;

 

 

 

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

0,3

0,4

 

1.03;

Для ведення особистого селянського гоподарства

х

0,4

2.

02

Землі житлової і громадської забудови

 

 

 

02.01.

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівельі споруд (присадибна ділянка)

Х

0,18

3.

03

Землі громадської забудови

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

5,0

5,0

 

03.08

Для будівництва і обслуговування закладів громадського харчування

5,0

5,0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

5,0

5,0

4.

11-13

Землі промисловості, транспорту, зв»язку

5,0

5,0

5.

14

Землі енергетики

5,0

5,0

 

3.3 Орендна плата

3.3.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

          Жданівська сільська рада до 1 лютого зобов»язана  надавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

         Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

3.3.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.3.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

 

3.3.4. Для обчислення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Жданівської об»єднаної територіальної громади  встановлюються наступні ставки у відсотках від нормативно –грошової оцінки земельних ділянок :

 

1). за земельні ділянки під комерційними об»єктами – 5%;

2). за земельні ділянки під залізницею - 5%

5). решта земельних ділянок  - 3 %

 

3.3.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Н.В.Нечипорук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                  до рішення ____ сесії  

                                                                                                  Жданівської сільської ради 

                                                                                                  І скликання  від ________ 2017 р.

                                                                                                  №  ________

 

Положення

про оподаткування єдиним податком

 

1.Платники податку.

Платники єдиного податку визначені у статті 291 Податкового кодексу України. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

Виключення та обмеження щодо перебування платників у групах встановлюються Податковим Кодексом України.

2. Об»єкт оподаткування

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках  до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, для платників другої групи – у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 

3. Ставки єдиного податку

Фіксовані ставки єдиного податку  з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 

 Ставка єдиного податку встановлюється Податковим Кодексом України для платників єдиного податку першої - третьої групи в разі:

  • перевищення визначеного обсягу доходу
  • провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку
  • при застосуванні іншого способу розрахунків ніж визначений
  • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування
  • провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 Розділу І цього положення.

          Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

4. Податковий (звітний період)

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація..

Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
Порядок нарахування та сплати єдиного податку визначений статтею 295 Податкового кодексу Украхни.

 

Секретар сільської ради                                           Н.В.Нечипорук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Жданівської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Жданівської сільської ради»

 

         Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Жданівської сільської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Жданівської сільської ради»   підготовлено згідно з вимогами Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відноси:

Місцеві податки і збори є важливим джерелом наповнення дохідної частини сільського бюджету, кошти якого направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери та соціальних програм.                                          

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок місцевих податків та зборів та об»єктів оподаткування залежить розвиток підприємництва в територіальній громаді  і показник наповнення бюджету об»єднаної територіальної громади.

 

Встановлення ставок податків  не створить перешкод для розвитку підприємницької діяльності, а приведе запропоновані ставки у відповідність до норм Податкового кодексу України та до сьогоднішньої економічної ситуації.

           Положення статті  12 Податкового кодексу України  визначають, що рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюються відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує  бюджетному періоду, у якому планується їх застосування.

             З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує правового врегулювання органами місцевого самоврядування шляхом прийняття рішення Жданівської сільської ради.

    До кола суб'єктів, на яких проблема на рівні населених пунктів об»єднаної територіальної громади справляє негативний вплив, належать:

           -  юридичні особи  та фізичні особи, в тому числі фізичні особи – підприємці  - через відсутність правового регулювання порядку визначення  об’єкта оподаткування та ставок  податку,

      -  органи місцевого самоврядування - не реалізується повноваження та  право регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування:

 

Основні групи(підгрупи), на які  проблеми справляють вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Орган місцевого самоврядування

Так

 

Суб'єкти господарювання

так

 

У тому числі суб'єкти малого підприємництва

так

 

 

ІІ.    Цілі регулювання:

       Основною метою державного регулювання є: врегулювання справляння місцевих податків і зборів на території населених пунктів об»єднаної територіальної громади у відповідності з Податковим кодексом України.

 

     ІІІ. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей:

1.Визначення альтернативних способів

 Вид альтернативи

Опис альтернативи

діючий порядок

Залишення в силі діючих рішень сільської ради, яке не відповідає окремим нормам законодавства

прийняття Жданівською сільською радою запропонованого проекту рішення

Прийняття  регуляторного акту та встановлення механізму адміністрування податків у відповідності до вимог діючого Податкового кодексу України

 

2. Визначення вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

 

Вигоди

Витрати

діючий порядок

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки діючий порядок  не відповідає вимогам законодавства 

прийняття Жданівською сільською радою запропонованого проекту рішення

Встановлення чіткого та зрозумілого порядку адміністрування податку

Витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготовкою  та  оприлюднення  рішення в ЗМІ

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вигоди

Витрати

діючий порядок

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки діючий порядок  не відповідає вимогам законодавства 

прийняття Жданівською сільською радою запропонованого проекту рішення

Прозорий та зручний механізм визначення та адміністрування місцевих податків і зборів

-

     

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

1

118

-

119

Питома вага у загальній кількості,%

-

0,8

99,2

-

100

 

 

 

Вигоди

Витрати

Діючий порядок

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки діючий порядок  не відповідає вимогам законодавства 

прийняття Жданівською сільською радою запропонованого проекту рішення

Прозорий та зручний механізм визначення та адміністрування податку на майно

-

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації

Витрати відсутні

Прийняття проекту акту

Витрати на публікацію рішення у засобах масової інформації.

 

ІУ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час  вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації

1

У разі залишення існуючої ситуації, проблема продовжить існування, рішення сільської ради  не буде відповідати законодавству

Прийняття проекту акту

4

    У разі прийняття  запропонованого регуляторного акту  Жданівською сільською радою будуть реалізовані повноваження, передбачені Податковим кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечена прозорість місцевої політики в сфері оподаткування,  прогнозованість результатів від подальшої господарської діяльності суб’єктів господарювання.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час  вирішення проблеми)

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування

Залишення існуючої на даний момент ситуації

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжуватиме існувати, рішення сільської ради не буде відповідати вимогам законодавства

Прийняття проекту акту

У разі прийняття проекту рішення органи місцевого самоврядування врегулюють проблему невідповідності рішення вимогам законодавства, громадяни та суб'єкти господарювання отримають  прозорий та зручний механізм визначення  податкових зобов'язань

Незначні витрати для органу місцевого самоврядування на розробку та оприлюднення рішення.

Буде забезпечена прозорість місцевої політики в сфері оподаткування

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ або причини відмови від альтернативи 

Оцінка зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації

Невідповідність існуючого порядку вимогам законодавства

                   -

Прийняття проекту акту

Незначні витрати на розробку та оприлюднення  регуляторного акту компенсуються створенням  прозорого, зручного механізму адміністрування платежів у відповідності до вимог законодавства

                    -

 

У.Механізм розв’язання проблеми:

          Досягнення цілей державного регулювання в даному випадку відбувається у спосіб розробки проекту рішення Жданівської сільської ради

" Про встановлення місцевих податків і зборів на території Жданівської сільської ради»

         Представлений  проект  регуляторного акту забезпечує додержання  принципів податкового законодавства, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

 УІ. Оцінка  виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги:

 

       Оскільки ставки податку та основна процедура адміністрування податку не змінюється, від провадження регуляторного акта, з огляду негативних результатів та додаткових витрат не очікується.

УІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

       Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Сума сплачених платежів, тис.грн.

4465,4

Податок на нерухоме майно

567,2

Плата за землю

1992,0

Єдиний податок

1906,2

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

      - відстеження динаміки зростання надходжень  місцевих податків ізборів.

         У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Заступник сільського голови                            Л.Г.Гамак

 


                                                                                                                         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь